CSR

Corporate Social Responsibility

 

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu w naszej Spółce rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, uwzględniający wpływ realny naszych decyzji biznesowych na wszystkich interesariuszy – naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności oraz na środowisko naturalne.

 

Dążymy także do tego, aby stale przyczyniać się do rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali całego kraju, do pozytywnych zmian.

IFOTAM Sp. z o.o.

ul. J. Andrzejewskiej 3
92-550 Łódź

Telefon 42 682 56 55
Telefon 42 254 22 00
Fax 42 684 73 80

e-mail: wpifotam@ifotam.com.pl

ul. H. Sienkiewicza 112
90-363 Łódź

Telefon/Fax 42 682 88 08

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION