Potencjał firmy do wdrożenia strategii CSR

Przedsiębiorstwo podjęło szereg działań we wszystkich obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Działanie podejmowane do tej pory stanowią dobrą podstawę do wprowadzenia skoordynowanych działań w obszarze CSR i połącznia ich z obecną strategią firmy. Zarówno wspólnicy spółki, jak i pracownicy firmy są zmotywowani do wdrożenia odpowiednich działań w obszarach relacji z personelem, zaangażowania społecznego oraz ochrony środowiska. Zebrane informacje jednoznacznie potwierdzają, że przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim potencjałem i jest zmotywowane do wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie.


Należy podkreślić, że firma wskazuje działania CSR jako obszar budowania swojej przewagi konkurencyjnej.

 

„Naszym celem jest prowadzenie działalności biznesowej w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, poprzez ciągłe doskonalenie, dostarczanie wysokojakościowych produktów i stosowanie nowoczesnych technologii usprawniających procesy komunikacyjne i minimalizujących wpływ działalności biznesowej na środowisko naturalne”
Kamil Trzebiatowski – Wiceprezes Zarządu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION