Pracownicy

Firma oferuje pracownikom uczciwe zasady zatrudnienia – unika zatrudniania na tzw. „umowy śmieciowe”, a oferowany poziom wynagrodzeń jest na poziomie wyższym od rynkowego. Dwie osoby zatrudnione są na umowy cywilno-prawne z uwagi na nieetatowość stanowiska pracy i zadaniowy sposób rozliczania. Wynagrodzenia są wypłacane pracownikom terminowo. Ubezpieczenia społeczne, rentowe i zdrowotne są odprowadzane terminowo.


Firma realizuje i rozwija złożony system socjalny, dzięki czemu Pracownicy otrzymują również pozapłacowe świadczenia:

  • Świadczenia medyczne dla pracowników,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • Akademię rejestracji leków,
  • Możliwość uczestnictwa w programie APICS, dzięki któremu pracownicy mogą pogłębiać swoją wiedzę branżową,
  • Możliwość dofinansowania kształcenia pracowników w postaci studiów,
  • Dodatkowe dni wolne,
  • Dopłata do wypoczynku.

W firmie zapewnione są bardzo dobre warunki pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a przełożeni zawsze odnoszą się do pracowników z szacunkiem (nie zdarzają się przekleństwa, straszenie, wyszydzanie poglądów i cudzych opinii, itp.). Nie rozpoznano problemów niskiego morale wśród pracowników. Ponadto firma stwarza pracownikom możliwości rozwoju poprzez uczestnictwo w szkoleniach, nie tylko tych bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.
W trakcie analizy nie zidentyfikowano problemu niskiego morale wśród pracowników, nie zdarzają się także sytuacje, w których pracownicy nie odnoszą się do siebie nawzajem z szacunkiem, nie zdarzają się sytuacje donosicielstwa, kłótnie, a tym samym sytuacje skrajne - wyszydzanie lub wyśmiewanie poglądów, opinii, pochodzenia czy statusu społecznego – również nie mają miejsca.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION