Solidny partner w biznesie

Solidny partner w biznesie to cel, którego zadaniem jest budowa pozytywnego, prospołecznego wizerunku firmy i „przelewanie” tego stylu prowadzenia biznesu na innych. Do osiągnięcia celu firmy zostały już podjęte pewne działania w zakresie prospołecznym oraz proekologicznym.


Uszczegółowienie celu (SMART):

  • Postrzeganie firmy jako partnera prowadzącego proekologiczną produkcję
  • Postrzeganie firmy jako partnera jako stosującego energooszczędne rozwiązania
  • Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej
  • Współpraca z organizacjami branżowymi – firma jako partner odpowiedzialny społecznie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION