Standard ISO 26000

Standard ISO 26000 odnosi się do rożnego rodzaju podmiotów. Stworzony został z myślą o państwach, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych czy związkach zawodowych. Od czerwca 2010 roku, kiedy to został ogłoszony w Kopenhadze, reguluje działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności. Standard określa pojęcia związane z CSR, jego zasięg, zasady, wdrażanie i inne kwestie opracowane przez zespół, w skład którego weszli eksperci z 99 krajów. ISO 26000 prezentuje siedem obszarów społecznej odpowiedzialności.


W odróżnieniu od pozostałych norm ISO, ISO 26000 nie podlega certyfikacji. Jest normą uniwersalną i ma szansę stać się wiodącą regulacją dla działań społecznie odpowiedzialnych, gdyż powstała w wyniku kompromisu osiągniętego przez wielu przedstawicieli różnych środowisk i państw, dlatego tez firma IFOTAM wybrała ten standard jako punkt odniesienia do realizacji działań CSR.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION