Informacja o Projekcie 3.4Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE IFOTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Ifotam
Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19.
Planowane efekty: Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia działalności gospodarczej w okresie epidemii COIVID- 19.
Wartość projektu (całkowita): 226 914,12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 226 914,12 PLN