Informacja o Projekcie Działanie 3.2.1 POIRNazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Wdrożeniowe IFOTAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji leków onkologicznych na bazie innowacyjnie produkowanych, własnych cytostatycznych substancji farmaceutycznych w oparciu o wyniki badań dotyczących opracowania nowej technologii wytwarzania leków onkologicznych.”
Cele projektu: Rozpoczęcie produkcji dwóch leków onkologicznych, na bazie Czynnych Substancji Farmaceutycznych (API): ifosfamidu i cyklosfamidu, ulepszonych technologicznie.
Planowane efekty: W oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R, nastąpi uruchomienie produkcji ulepszonych leków onkologicznych na bazie już wytwarzanych przez Beneficjenta substancji czynnych (substancje cytostatyczne: cyklofosfamid oraz ifosfamid). Dzięki wdrożeniu wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie udoskonalonej technologii rozsypu substancji cytostatycznych możliwe będzie uzyskanie znacząco ulepszonych wyrobów odznaczających się wyższą czystością i stabilnością od produktów konkurencyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do znacznego rozwój spółki, dywersyfikacji dotychczas prowadzonej działalności i zmiany statusu z przedsiębiorstwa chemii syntezy na przedsiębiorstwo farmaceutyczne, gdyż Beneficjent pełniący dotychczas jedynie rolę dostawcy API dla producentów leków, sam stanie się producentem leków (przedsiębiorstwem farmaceutycznym) oferującym konkurencyjne cenowo leki onkologiczne.
Wartość projektu (całkowita): 41 784 227,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 17 282 750,00 PLN