Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie internetowym.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe Ifotam Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Andrzejewskiej 3, 92-550 Łódź), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000205034, NIP 7250011793, REGON 00138777400000.

 

Mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ifotam.com.pl.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia działania i rozwoju naszego serwisu internetowego oraz właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych).

Wobec użytkowników serwisu nie dochodzi do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje się profilowania).

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom systemów IT, audytorom, kancelariom prawnym, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek (np. policji).

 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę (jeżeli jest wyrażana) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.