O firmie

IFOTAM współpracuje od wielu lat z wieloma jednostkami naukowymi i badawczo rozwojowymi, posiada niezbędna wiedzę i praktyczne doświadczenie we wdrażaniu do produkcji substancji farmaceutycznych. Podczas wieloletniej praktyki wyspecjalizował się w pracy w systemie zapewnienia jakości GMP (Good Manufacture Practice) dotyczącym wytwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Potwierdzone to zostało licznymi, pozytywnymi audytami naszych klientów jak również audytami w 2001 i 2008 roku ze strony FDA (Food and Drug Administration). Nasze produkty sprzedajemy do krajów UE, USA i Rosji.

       Spółka zatrudnia obecnie 60 osób. To wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników, większość z nich to osoby ze stopniami naukowymi i wieloma specjalistycznymi szkoleniami.

       Siedziba firmy, w której zlokalizowane są dedykowane pomieszczenia do produkcji ifosfamidu (API), znajduje się w Łodzi na ulicy H. Sienkiewicza 112 w części budynku dzierżawionego od CBMiM PAN. Druga lokalizacja firmy powstała w 2008 roku w Łodzi przy ulicy J. Andrzejewskiej 3. Jest wynikiem przystąpienia spółki do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach funduszy Unii Europejskiej.


       Uzyskana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliła na wybudowanie nowoczesnego obiektu o powierzchni około 2000 m2 w którym znajduje się część produkcyjna z halami, pomieszczeniami czystymi, magazynami chemicznymi i zapleczem technicznym.


       Obszary produkcyjne wraz z aparaturą są dedykowane dla poszczególnych produktów z możliwością wytwarzania takich aktywnych substancji farmaceutycznych jak cytostatyki, hormony, substancje o wysokiej aktywności biologicznej. Końcowe etapy produkcji mogą być wykonywane w pomieszczeniach o kontrolowanej czystości (tzw. pomieszczenia czyste) co pozwala na wytwarzanie API używanych do wytwarzania form iniekcyjnych.


       W budynku znajduje się także część administracyjna, działy Kontroli Jakości i Badawczo-Rozwojowy oraz Laboratorium Mikrobiologiczne. Dział Kontroli Jakości wprowadził system zapewnienia jakości akceptowany przez FDA niezbędny do uzyskania rejestracji substancji farmaceutycznych. Posiada on nowoczesne wyposażenie składające się z automatycznych chromatografów cieczowych i gazowych, spektrofotometrów, polarymetrów, zestawów do miareczkowania itd.

       Dział Badawczo-Rozwojowy posiada odrębne, nowocześnie wyposażone laboratoria i ściśle współpracuje z działem Kontroli Jakości podczas opracowywania nowych technologii i dokumentacji rejestracyjnych nowych produktów.

 

     Nowe Laboratorium Mikrobiologiczne od 2017 roku prowadzi badania na rzecz Działów Produkcji oraz na zlecenie. Wyposażone jest między innymi w: kompaktowy, automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów, przenośny system do testowania endotoksyn bakteryjnych, izolator z wbudowaną pompą do badań jałowości, komory laminarne, inkubatory, sterylizatory, aparaty do mikrobiologicznego badania powietrza oraz inny sprzęt laboratoryjny.