Produkty

   

Cyclophosphamide

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013...
więcej

     
 

Aktywne substancje farmaceutyczne (API)

W ofercie produkcyjnej IFOTAM Sp. z o.o. znajdują się aktywne substancje farmaceutyczne (API) jak również wysoko-przetworzone produkty chemii organicznej....
więcej

     
  Syntezy kontraktowe
Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu syntez kontraktowych. Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w syntezie organicznych związków...
więcej