Program Szwajcarski

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


Firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE IFOTAM Sp. z o.o. realizuje projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym IFOTAM Sp. z o.o.
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań CSR w obrębie 3 obszarów: środowisko naturalne, relacje z personelem, zaangażowanie społeczne
Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2016 - 30.09.2016
Wartość współfinansowania w CHF: 24 751

 

Korzyści związane z projektem:

 • Stworzenie spójnej koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady CSR w 3 obszarach: środowisko naturalne, relacje z personelem, zaangażowanie społeczne
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy
 • Podniesienie kwalifikacji personelu
 • Upowszechnianie zasad CSR
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (promowanie rozwiązań ekologicznych, eliminacja wydruków papierowych, tworzenia papierowej dokumentacji i archiwizacji, zmniejszenie zużycia energii związanej z drukowaniem dokumentów, promocja zachowań prośrodowiskowych)
 • Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy oraz komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii w 3 obszarach
 • Wprowadzenie nowego, wysokiego standardu obsługi klienta
 • Podniesienie standardu oferowanych produktów w oparciu o znacząco ulepszony proces
 • Zwiększenie zaufania odbiorców
 • Podniesienie jakości procesów i obsługi interesariuszy w całym łańcuchu dostaw
 • Wykreowanie trwałej zmiany we wszystkich etapach procesów biznesowych w firmie wpisujących się w obszary CSR, której efekty zostaną utrzymane co najmniej w okresie trwałości projektu
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR