Zapytania ofertowe

III Oś Priorytetowa - Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - Zakup linii technologicznej do produkcji sterylnej substancji cytostatycznych 1 szt.

18/09/2013

 

III Oś Priorytetowa:

 

Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

 

Łódź, dnia 18.09.2013 r.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe
IFOTAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Andrzejewskiej 3
92-550 Łódź
NIP 7250011793
REGON 001387774

Osoba do kontaktu:
Kamil Trzebiatowski
Tel. (0 42) 682 56 55
e-mail: ktrzebiatowski@ifotam.com.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


Niniejszym informujemy, iż w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 14.08.2013 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sterylnych form farmaceutycznych substancji cytostatycznych w przedsiębiorstwie IFOTAM", ubiegającego się o uzyskanie dofinansowania ze strony Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Działania III.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dotyczące zakupu przedmiotu zamówienia: "Zakup linii technologicznej do produkcji sterylnej substancji cytostatycznych 1 szt."

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Extreme Design Solution
Ukleja Tomasz
ul. Krótka 3
83-211 JabłowoW wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta Extreme Design Solution Ukleja Tomasz, która uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

W postępowaniu ofertowym wpłynęły oferty następujących podmiotów:
- Extreme Design Solution Ukleja Tomasz, ul. Krótka 3, 83-211 Jabłowo

Pobierz jako PDF [339 KB] - oglszenie_wynikow_zapytania_ofertowego_18_09_2013.pdf

Wstecz